ket-ban-chrome-ninja-add-friend

Hướng dẫn kết bạn facebook tự động trên chrome cực hiệu quả bằng Ninja Add Friend

Do facebook ngày càng fix mạnh nên phần mềm kết bạn facebook tự động đã update tính năng kết bạn trên chrome, hạn chế tối đa tình trạng checkpoint. Để sử dụng hiệu quả tính năng này, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn kết bạn bằng chrome với phần mềm Ninja Add Friend dưới…

ket-ban-chrome-ninja-add-friend

Hướng dẫn kết bạn facebook tự động trên chrome cực hiệu quả bằng Ninja Add Friend

Do facebook ngày càng fix mạnh nên phần mềm kết bạn facebook tự động đã update tính năng kết bạn trên chrome, hạn chế tối đa tình trạng checkpoint. Để sử dụng hiệu quả tính năng này, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn kết bạn bằng chrome với phần mềm Ninja Add Friend dưới…

Hướng dẫn thay đổi IP để sử dụng hiệu quả phần mềm tự động kết bạn Ninja Add Friend

Sử dụng phần mềm tự động kết bạn Ninja Add Friend cần thay đổi IP để facebook không xác định danh tính, hạn chế checkpoint tài khoản facebook. Việc đổi IP có thể thao tác dễ dàng với các bước hướng dẫn dưới đây. Để sử dụng hiệu quả tính năng Change IP với phần…